Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

 
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17
   
   
Ι. ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑ  
   
Εισαγωγή          23
Οι βασιλείς ανάμεσα στα έθιμα των Σπαρτιατών και την Μεγάλη Ρήτρα του Λυκούργου 26
Οι έφοροι παίρνουν στα χέρια τους τη διακυβέρνηση της Πολιτείας 34
Η Πολιτεία τιμά το βασιλικό αξίωμα 42
   
   
ΙΙ. Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
   
Εισαγωγή 53
Η Μεγάλη Ρήτρα του Λυκούργου σφυρηλατεί την ιδανική Πολιτεία 56
Ο πληθυσμός και οι τάξεις στην Λακεδαίμονα 69
Ο πλουτισμός των ομοίων, τα νομίσματα και η εισαγωγή του χρυσού στην Πολιτεία της Σπάρτης 76
   
   
ΙΙΙ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ  
   
Εισαγωγή 93
Η συμπλήρωση των επτά ετών ήταν η αφετηρία για την σταδιακή ένταξη των Σπαρτιατών στη φάλαγγα 98
Παραλληλισμός της κοινωνίας των Σπαρτιατών με αυτής των λύκων 121
Οι συσκηνίες 125
   
   
IV. Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ ΟΜΟΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ  
   
Εισαγωγή 133
Η περικεφαλαία 139
Ο θώρακας 143
Οι περικνημίδες 147
Η ασπίς 148
Το δόρυ 154
Το ξίφος 157
Σαρισοφόρων φάλαγγα 159
Περί του στρατοπέδου και της οργανώσεως των εκστρατειών 161
Το κρυπτόν της Πολιτείας 162
Το οδικό δίκτυο και οι μεταφορές 164
   
   
V. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΑΛΑΓΓΑ  
   
Εισαγωγή 167
Τακτικές μάχης 169
Λειτουργικά προτερήματα και μειονεκτήματα της φάλαγγος 183
Οι ψιλοί 195
Οι πελταστές 200
Το ιππικό 204
Οι τριακόσιοι 213
   
   
ΕΠΙΜΕΤΡΟ 217
   
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 223
   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 226
   
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 233-244
 
 
 

Webmaster Vagelis Papadakos